Město v datech

Uherský Brod v datech

Není to jenom o strategii, podívejte se na pár zajímavých čísel
o našem městě.

1.

Studovat může každý, máme nejlepší dostupnost škol pro děti od 6 do 14 let ve Zlínském kraji.

16 335

Počet obyvatel nebo potencionálních sousedů.

2,7%

Podíl nezaměstnaných v lednu 2021

Programové prohlášení Rady města na volební období 2022–2026

Rada města Uherského Brodu, složená ze zástupců politických formací ANO 2011, Vstřícnost, slušnost, komunikace, Brod žije! (STAN) a zastupitelky za Nezávislí za rozvoj města, vydává v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu pro volební období 2022–2026 následující programové prohlášení, jež deklaruje společnou vůli pracovat ve shodě na jeho dalším rozvoji a město spravovat maximálně efektivně.

Menu