Jaká témata vás zajímají?

Stav projektu

Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259

Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259

Otevřít Další dopravní napojení lokality Nad Zámkem - záměr č. 259
Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305

Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305

Otevřít Úprava uličního prostoru v ulici Fr. Veselky, Kpt. Kubíčka a Rtm. Křivdy vč. změny dopr. režimu - záměr č.305
Územní plán - návrh nového územního plánu města

Územní plán - návrh nového územního plánu města

Otevřít Územní plán - návrh nového územního plánu města
Revitalizace Vinohradského potoka km 0,360 - 0, 475 - záměr č. 297

Revitalizace Vinohradského potoka km 0,360 - 0, 475 - záměr č. 297

Otevřít Revitalizace Vinohradského potoka km 0,360 - 0, 475 - záměr č. 297
Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny - záměr č. 293

Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny - záměr č. 293

Otevřít Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny - záměr č. 293
ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302

ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302

Otevřít ZŠ Pod Vinohrady : dobudování sportoviště a rekonstrukce odborných kabinetů pro učitele - záměr č. 302
Úprava uličního prostoru ulice Pod Valy - záměr č. 279

Úprava uličního prostoru ulice Pod Valy - záměr č. 279

Otevřít Úprava uličního prostoru ulice Pod Valy - záměr č. 279
Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava

Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava

Otevřít Komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava

Protipovodňová ochrana západní části města Uherský Brod – II. etapa - záměr č. 311

Otevřít Protipovodňová ochrana západní části města Uherský Brod – II. etapa - záměr č. 311

Fotovoltaická elektrárna - Městský úřad č. p. 136 - záměr č. 308

Otevřít Fotovoltaická elektrárna - Městský úřad č. p. 136 - záměr č. 308
ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304

ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304

Otevřít ZŠ Na Výsluní: rekonstrukce obou tělocvičen a rekonstrukce 4 učeben školní družiny - záměr č. 304
ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303

ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303

Otevřít ZŠ Újezdec: Nástavba školy – 2 odborných učeben - záměr č. 303
ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301

ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301

Otevřít ZŠ Mariánské náměstí: vybudování dvou venkovních odborných učeben a půdní vestavba 2 kluboven školní družiny do podkroví - záměr č. 301
Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300

Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300

Otevřít Základní škola, Uherský Brod-Havřice: Půdní vestavba pro učebnu informatiky - záměr č. 300
Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299

Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299

Otevřít Školní družina ZŠ Havřice: vestavba učebny školní družiny do podkroví - záměr č. 299
Úprava uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, Hradní náměstí a ulici Hradební včetně změn dopravního režimu - záměr č. 298

Úprava uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, Hradní náměstí a ulici Hradební včetně změn dopravního režimu - záměr č. 298

Otevřít Úprava uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, Hradní náměstí a ulici Hradební včetně změn dopravního režimu - záměr č. 298
Energeticky úsporná opatření bytového domu č. p. 2060 - záměr č. 292

Energeticky úsporná opatření bytového domu č. p. 2060 - záměr č. 292

Otevřít Energeticky úsporná opatření bytového domu č. p. 2060 - záměr č. 292
Základní technická vybavenost v části lokality

Základní technická vybavenost v části lokality "Nad Zámkem" - záměr č. 287

Otevřít Základní technická vybavenost v části lokality "Nad Zámkem" - záměr č. 287
Základní technická vybavenost v lokalitě

Základní technická vybavenost v lokalitě "Jabloňová 2"

Otevřít Základní technická vybavenost v lokalitě "Jabloňová 2"
Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284

Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284

Otevřít Parkoviště u Městské nemocnice s poliklinikou - záměr č. 284
Rekonstrukce starého hřbitova, Uherský Brod - záměr č. 268

Rekonstrukce starého hřbitova, Uherský Brod - záměr č. 268

Otevřít Rekonstrukce starého hřbitova, Uherský Brod - záměr č. 268
Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277

Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277

Otevřít Hospodaření s dešťovými vodami u budov města Uherský Brod - záměr č. 277
Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257

Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257

Otevřít Vybudování systému sběru KO prostřednictvím polopodzemních kontejnerů - záměr č. 257
Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - záměr č. 269

Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - záměr č. 269

Otevřít Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - záměr č. 269
Rekonstrukce domů čp. 136, 135 a řešení vnitrobloku 093

Rekonstrukce domů čp. 136, 135 a řešení vnitrobloku 093

Otevřít Rekonstrukce domů čp. 136, 135 a řešení vnitrobloku 093
Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic

Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic

Otevřít Krajinná zeleň v lokalitě Zákřov - Újezdec u Luhačovic
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Otevřít Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod
Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic

Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic

Otevřít Krajinné úpravy údolnice potoka Hořenůšek - Újezdec u Luhačovic
Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic

Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic

Otevřít Zakládání prvků ÚSES - I. etapa, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec

Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec

Otevřít Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod a ZŠ Újezdec
Energeticky úsporná opatření ubytovny

Energeticky úsporná opatření ubytovny

Otevřít Energeticky úsporná opatření ubytovny
Tělocvična Mariánské nám. - energeticky úsporná opatření

Tělocvična Mariánské nám. - energeticky úsporná opatření

Otevřít Tělocvična Mariánské nám. - energeticky úsporná opatření
Menu